ISO 9001 Keyfiyyət İdarəetmə Sistemi

Müştərilərin gözləntilərini ən yaxşı şəkildə qarşılamaq istəyən qurum və təşkilatlar müştəri yönümlü istehsala başladıqdan sonra “Keyfiyyət İdarəetmə Sistemi” anlayışı ortaya çıxmışdır. ISO 9001 keyfiyyət prinsipləri çərçivəsində idarə edilməklə, növündən asılı olmayaraq məhsul və ya xidmətin müştəriyə təqdim olunana qədər bütün proseslərinin davamlılığını təmin edən idarəetmə sistemidir. ISO 9000 Keyfiyyət Standartları Seriyası 1987-ci ildə Beynəlxalq Standartlar Təşkilatı (ISO) tərəfindən nəşr edilib və hər 5-10 ildən bir İSO tərəfindən nəzərdən keçirilir və praktikantların rəy və ehtiyaclarına uyğun olaraq lazımi düzəlişlərlə yenidən nəşr olunur. ISO 9001:2008 Yenidən işlənmiş; 2000-ci il reviziyasında başa düşülməyən tətbiqlər silindi. ISO 9001:2015 Yenidən İşlənmiş Risklərin İdarə Edilməsi, Strateji Məqsədlər, Məqsədlər, Təşkilati Kontekst və Sənədləşdirilmiş Məlumat anlayışları təqdim edilmişdir.

Qısaca, ISO 9001 Standartının tarixi inkişafı aşağıdakı kimi ümumiləşdirilə bilər:
1963-cü ildə MIL/Q/9858 (ABŞ-da müdafiə texnologiyasında)
1968-ci ildə AQAP standartları (NATO üzvü olan ölkələrdə)
1979-cu ildə BS 5750 (Böyük Britaniyada)
1987-ci ildə ISO 9000 seriyası (ISO tərəfindən).
2000-ci ildə ISO tərəfindən yenidən işlənmiş və 9001:2000 olaraq nəşr edilmişdir.
2008-ci ildə ISO tərəfindən yenidən işlənmiş və 9001:2008 olaraq nəşr edilmişdir.
2015-ci ildə ISO tərəfindən yenidən işlənmiş və 9001:2015 olaraq nəşr edilmişdir.
ISO 9001 Keyfiyyət İdarəetmə Sistemi sertifikatı üzrə qiymət təklifi almaq üçün formu doldurub e-mail vasitəsi ilə bizə göndərin.
Yeni Standardın Faydaları (ISO 9001:2015)
  • Təkmilləşdirmə
  • Rəhbərlik
  • Risk və Fürsət
  • İnteqrasiya
  • Faydaları

Yenidən işlənmiş standart keyfiyyət menecmentinin şirkətinizin biznes strategiyasına uyğun olmasını və inteqrasiyasını təmin edir.

Rəhbərlik qrupunun idarəetmə sisteminə daha çox cəlb edilməsi, bütün təşkilatın şirkətinizin məqsəd və vəzifələrinə doğru motivasiya olunmasını təmin edir.

İdarəetmə sistemindən nəzarət mexanizmi kimi istifadə etmək və əsas təkmilləşdirmələrə töhfə verən biznes imkanlarını müəyyən etmək səylərinizi gücləndirir.

Bütün ISO idarəetmə sistemlərinə tətbiq edilən yeni strukturla standartları çoxsaylı, inteqrasiya olunmuş sistemlərə uyğunlaşdırmaq artıq daha asandır.

Keyfiyyət İdarəetmə Sisteminin yaradılması, onun davamlılığının təmin edilməsi və sertifikatlaşdırılması şirkətə kommersiya göstəricilərini artırmağa və bazarda daimiliyini artırmağa imkan verir. Bazar üstünlüyü ilə yanaşı, ISO 9001 təşkilatınızı davamlı təkmilləşdirmə mexanizmi və nizam-intizamla təmin edir. O, risklərin idarə edilməsinin korporativ və maliyyə itkilərini azaltmasını, imkanlardan maksimum yararlanmasını, müştəri məmnuniyyətini və üstünlüklərin artırılmasını təmin edir və məhsul-xidmətin qanuni tələblərə uyğunluğunu təmin edir.