ISO 22000:2018 Qida Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sistemi

ISO 22000 qida sektorundakı müəssisələrə qida təhlükəsizliyi tələblərini həyata keçirmək üçün effektiv idarəetmə sistemini inkişaf etdirməyə imkan verir. Qida təhlükəsizliyi sertifikatı üçün ən vacib standartlardan biri olan ISO 22000 qida sektorundakı bütün müəssisələr üçün etibarlıdır. Onun prinsipləri və prosedurları bütün dünyada tətbiq olunur. Bu gün dünya əhalisinin artması ilə paralel olaraq qida məhsullarına tələbatın artması tarladan süfrəyə qədər bütün qida proseslərinin monitorinqini, idarə olunmasını və təhlükəsizliyinin təmin edilməsini zəruri edib. Bu çərçivədə qidanın hazırlanması, emal edilməsi, istehsalı, qablaşdırılması, saxlanması, paylanması, satışı və son nəticədə istehlakı kimi mərhələlərdə insan və heyvan sağlamlığını təhdid edən elementlərin aradan qaldırılması böyük əhəmiyyət kəsb edir. ISO 22000 bu kontekstdə hazırlanmış bir standartdır və qida sənayesindəki böyük və ya kiçik bütün müəssisələrin qida təhlükəsizliyi siyasətlərinə əməl etmələrini və bu uyğunluğu bütün maraqlı tərəflərə nümayiş etdirmələrini təmin edir.

Qısaca, ISO 22000 Standartının tarixi inkişafı aşağıdakı kimi ümumiləşdirilə bilər:
Məqsədi, qida təhlükəsizliyi və keyfiyyətini təmin etməkdir.
Universal tətbiq üçün nəzərdə tutulmuşdur.
2018-ci ildə yenilənmiş versiya təsdiq edilmişdir.
İdarəetmə sistemlərini effektiv hala gətirir.
ISO 22000:2018 Qida Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sistemi sertifikatı üzrə qiymət təklifi almaq üçün formu doldurub e-mail vasitəsi ilə bizə göndərin.
  • Faydaları
  • Kimlər tətbiq edir?

Qida təhlükəsizliyini təmin etmək üçün sürətli, effektiv, ardıcıl və qlobal miqyasda etibarlı üsul və üsullar tətbiq oluna bilər. Müəssisələr məhsullarını daha təhlükəsiz edə bilərlər; prosesləri daha səmərəli edir. Bu, müştəri məmnuniyyətini, beləliklə satışları və gəlirliliyi artırır. Biznesə inam artır; marka dəyəri artır. Müxtəlif qida təhlükəsizliyi sertifikatlarının alınması daha asan olur. Qida təhlükəsizliyi ilə bağlı milli və beynəlxalq standartlara daha tez uyğunlaşa bilər. Daha hüquqi məsuliyyətli biznes imici yaradılır. O, ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 və bir çox digər idarəetmə sistemlərinə daha tez və asanlıqla inteqrasiya oluna bilər. Əhalinin sağlamlığının qorunması və yaxşılaşdırılması sahəsində çox mühüm bir korporativ sosial məsuliyyət missiyasına nail olunur. Bu, davamlılığa birbaşa töhfə verir. Qida sənayesində yeni investisiyaların və fərqli bazarların qapısı açıla bilər.

ISO 22000-in əhatə dairəsi olduqca genişdir. Qida biznesi qida təhlükəsizliyi sertifikatları əldə etməklə məsuliyyətli təşkilat olmaq istəyirsə, ilk növbədə bu standarta istinad etməlidir.