ISO 31000 Risklərin İdarə Edilməsi Sistemi

ISO terminologiyasında risk qeyri-müəyyənliklərinin təşkilatın məqsədlərinə təsiri kimi müəyyən edilir. Bu təsirlər; Mənfi və/yaxud müsbət, imkanlar və təhdidlər şəklində gözləniləndən yayınma kimi ifadə edilir. Risk ümumiyyətlə risk mənbələri, potensial hadisələr, onların nəticələri və ehtimalları baxımından formalaşır. Risklərin idarə edilməsi risklərə nəzarət və istiqamətləndirmə ilə bağlı təşkil edilmiş fəaliyyətlər deməkdir.

Qısaca, ISO 31000 Standartının üstünlükləri nələrdir?
Əməliyyat səmərəliliyini və idarəetməni fəal şəkildə təkmilləşdirir.
Partnyorlarınızda sizin risklərin idarə edilməsinə inamını artırır.
Zərərləri minimuma endirmək üçün risk təhlili üçün idarəetmə sistemi nəzarətini həyata keçirir.
İdarəetmə sisteminin performansını və dayanıqlığını artırır.
Dəyişikliyə effektiv reaksiya verərək, siz böyüdükcə şirkətinizi qoruyur.
ISO 31000 Risklərin İdarə Edilməsi Sistemi sertifikatı üzrə qiymət təklifi almaq üçün formu doldurub e-mail vasitəsi ilə bizə göndərin.
  • Risk və Fürsət
  • Dəyərin yaradılması və qorunması

ISO 31000 təşkilatlara riskləri müəyyən etmək və ehtiyat tədbirləri görməklə məqsədlərə nail olmaq ehtimalını artırmaq və aktivlərin daha çox qorunmasını təmin etmək üçün risklərin idarə edilməsi strategiyalarını inkişaf etdirməyə kömək edir; Bu, risklərin idarə edilməsi və monitorinqi ilə bağlı maraqlı tərəflərin məlumatlılığını artırmaq məqsədi daşıyır. Bu standartın tətbiqi həm də risklərə bağlı mənfi və müsbət nəticələri birlikdə görməklə resurslardan istifadə ilə bağlı daha məlumatlı və effektiv qərarlar qəbul etmək imkanı verir. Axı təşkilatların korporativ idarəçiliyinin təkmilləşdirilməsi həm də performansı artırır.

ISO 31000:2018 hədəfləri müəyyənləşdirmək və onlara nail olmaq, qərarlar qəbul etmək, riskləri idarə etmək və performansı artırmaqla təşkilatlarda dəyər yaradan və qoruyan insanlar üçün hazırlanmışdır. Bütün təşkilatlar məqsədlərə çatmaqda qeyri-müəyyənlik yaradan daxili və xarici amillərlə üzləşirlər. Risklərin idarə edilməsi daim təkrarlanan prosesdir və korporativ idarəetmənin, liderliyin və təşkilatlardakı bütün fəaliyyətlərin bir hissəsidir və idarəetmə sistemlərinin təkmilləşdirilməsinə töhfə verir.