ELEKTROSTATIK

TOZ BOYA

Elektrostatik toz boya - Müxtəlif səthlərin rənglənməsi üçün geniş çeşiddə istifadə olunur.Aşağıda siz Elektrostatik toz boya və ya soba boyası, necə rənglənmək və onun tətbiqi prinsipləri haqqında daha çox məlumat əldə edəcəksiniz.

TƏTBİQ PRINSIPLƏR


Elektrostatik toz boya metodunda ümumi prinsip elektrik sahəsi və yüklü hissəciklərin təsiri altında işləyən elektrostatik püskürtmə sistemini daxil etməkdir. Bu anlayışı bir nümunə ilə izah edək. Siz yun paltarların və ya plastik səthlərin tükləri və ya saçları udduğunu görmüsünüz; Bu, plastik və ya yunun səthində digər hissəcikləri uda bilən yüklü hissəciklərin olması ilə bağlıdır. Bu fenomen Elektrostatik toz boya ilə rəngləmə üsulunda baş verənlərdir. Beləliklə, elektrostatik rəngləmə metodunun əsasını metal səthlərə uyğun bir boya örtüyünün tətbiqi hesab etmək olar ki, bu da müsbət və mənfi yüklü hissəciklər arasında cazibə qanunu ilə bağlıdır.Digər mühüm məqam yüksek temperaturlu sobalarda boyanmış elektrostatik toz boyanın ən mühüm üstünlüyü odur ki, elektrostatik toz boya ilə boyanmış səthlər adətən vahid və məsaməli olmayan səthlərdir; Bu xüsusiyyət səthi bakteriya, virus və mikroskopik orqanizmlərin nüfuzuna qarşı davamlı edir. Nəhayət, qeyd etmək lazımdır ki, metal səthlərin rənglənməsi üçün elektrostatik boyaların istifadəsi ən yaxşı seçimdir. Bu növ boyalar həyətlərdə və binalarda metal qapılar kimi metal sənayesinin ehtiyaclarını ödəyən unikal imkanlara malikdir.

QALEREYA