SƏNAYE VƏ MÜLKİ OBYEKTLƏRİN

TƏMİRİ VƏ TİKİNTİSİ

"ISAR GROUP" MMC sənaye və mülki obyektlərin təmiri və tikintisində geniş təcrübəyə malikdir. Şirkətimiz sənaye və mülki obyektlərin tikintisində layihələndirmə, təchizat, tikinti və quraşdırma işləri görür. Şirkətin güclü kadr potensialı və maddi-texniki bazası mürəkkəb regional layihələrin həyata keçirilməsinə imkan yaradır.

Aşağıdakı xidmətləri təqdim edirik:


Sənaye və mülki obyektlərinin layihələndirilməsi və tikintisi
Yüksək mərtəbəli binaların tikintisi
Restoran,otellərin tikintisi
Texnoloji avadanlıqların, avtomatik xətlərin, konveyer və elevatorların quraşdırılması
Mühəndis-kommunikasiya xətlərinin çəkilməsi (neft,su, qaz, elektrik, kanalizasiya, isitmə və ventilyasiya)
Sənaye obyektlərinin dəmir-beton əsaslarının qoyulması və dəmir-beton qurğuların tikintisi
Ağır sənaye tipli metal konstruksiyaların hazırlanması

QALEREYA