“İSAR GROUP” MMC-nin Keyfiyyət,Ekologiya və Əməyin mühavizəsi siyasəti

“İSAR GROUP” MMC öhdəliyinə götürür.

  • “İSAR GROUP” MMC-nin əsas missiyası milli qanunvericiliyə uyğun olaraq Beynəlxalq Standartların tələbləri səviyyəsində müxtəlif fəaliyyət növlərini həyata keçirməkdir.
  • Biz yüksək bilik və bacarığa malik olan etibarlı işçi heyətinin öz potensialınısərf etmələri
 üçün bütün şəraiti təmin edəcəyik.
  • Öz işçilərimizin peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması üçün lazımi tədbirləri görəcəyik.Fəaliyyətimizdə sağlamlıq,əməyin mühavizəsi və ətraf mühitin mühavizəsinin təmin edilməsi ilə yüksək keyfiyyət göstəricilərinə nail olmaq istiqamətində bütün tədbirləri gösrəcəyik.
  • Tullantıların düzgün qablaşdırılması və təhlükəlilərin zərərsizləşdirilməsini təmin edəcəyik.
  • Əməyin mühavizəsi, təhlükəsizlik və ətraf mühitə dəyən ziyanları çox aşağı səviyyəyə düşürəcəyik.Obyektivlik,ədalətlilik, təmizlik və şəffaflıq prinsiplərinə əməl edəcəyik.Davamlı inkişafı təmin etmək məqsədi ilə lazımı tədbirlər görəcəyik.
  • Yuxarıda qeyd olunanlara nail olmaq üçün mövcud qanunvericiliyi,TS EN İSO 9001,TS EN İSO 14001 və TS 18001 / OHSAS standartlarını rəhbər tutacağıq.
  • Bu siyasət “İSAR GROUP” MMC-nin rəhbərliyi tərəfindən dəstəklənir.