METAL KOSTRUKSİYA VƏ KONTEYNERLƏRİN İSTEHSALI

"ISAR GROUP" MMC fəaliyyəti dövründə bir çox layihələri uğurla təhvil vermişdir. Praktiki təcrübə, texniki və texnolojı imkanlar bütün növ boru kəmərlərinin tikintisini uğurla aparmağa imkan verir.
Müxtəlif ölçülərdə ferma, zavod, iri həcmli ambarlar kimi sənayə obyektlərinin, həmçinin yaşayış və ofis binaları, stadionlar, ticarət və əyləncə mərkəzləri kimi mülki obyektlərin iri qabaritli ağır tikinti konstruksiyalarının istehsalı və istəyə görə quraşdırılması mümkündür.
Metal konstruksiyalardan istifadə etməyin zəlzələ kimi bir çox təbii fəlakətlərə davamlı olması,istənilən zaman konstruksiyanın başqa bir yerə nəql edilə bilinməsi,qısa zaman ərzində hazırlana bilməsi və s. bir çox üstün tərəfləri vardır.
Metal konstruksiyalarla yanaşı istediyiniz ölçüyə və dizayna uyğun olaraq metal konteynerlərin istehsalı mümkündür.